Ons Onderwijs

In ons MKC is de montessori visie leidend. We gaan uit van de individuele ontplooiing van ieder kind op alle gebied. Het kosmisch onderwijs met daarin kunst en cultuur geïntegreerd is een belangrijke pijler binnen ons centrum en bepaalt naast de basisvakken rekenen, lezen en taal de kern van ons onderwijs.
Wij staan voor de totaalontwikkeling van het kind. Naast lezen, schrijven, taal, rekenen en burgerschap vinden wij de sociaal-emotionele - en de kunstzinnige ontwikkeling en de persoonsvorming net zo belangrijk.
Eén van de specifieke kenmerken op een montessorischool is het gebruik van materialen. De meeste van deze materialen voldoen aan een aantal voorwaarden:
Ieder materiaal leert het kind steeds één klein onderdeel van een groter leerproces
Veel materiaal is zelfcorrigerend, het kind kan zelf ontdekken of het op de juiste weg is. Het materiaal nodigt kinderen uit op ontdekkingstocht te gaan (De stem der dingen) Het materiaal ziet er aantrekkelijk uit.
Er zijn montessorimaterialen voor de zintuiglijke ontwikkeling van peuters en kleuters, voor het lees-, reken- en taalonderwijs en voor topografie. Natuurlijk is het onderwijsaanbod veel breder en hiervoor zetten we, met behoud van visie ook andere onderwijsmaterialen en multimedia in.

Wij observeren de kinderen en geven, waar mogelijk, individuele instructie waarbij we rekening houden met de capaciteiten van het kind en zijn (on)mogelijkheden. Talenten van ieder kind worden gezien en mogen verder worden ontwikkeld. We realiseren een goede balans tussen zelfontdekkend leren en het geven van goede instructie.
De gevoelige periodes van het kind zijn bepalend voor zijn groei. Het is belangrijk dat de leerkracht deze gevoelige periodes onderkent en de leerstof daaraan aanpast. De voorbereide omgeving moet uitdagend zijn zodat het kind intrinsiek gemotiveerd raakt om te leren.
De leerkracht is, net zoals de ouder, begeleider van het kind. Kinderen leren net zo goed van, met en aan elkaar als van de volwassenen.

Gebruik van tablets en chromebooks
In de onderbouwgroepen leren de kinderen, spelenderwijs, werken met tablets. Vanaf de middenbouwgroepen leert ieder kind op een chromebook werken.We blijven het belangrijk vinden dat de kinderen ook met materialen blijven werken voor zowel rekenen als taal. Het montessorimateriaal blijft dus ten alle tijden een belangrijke schakel in ons onderwijs.