Nestas - Mozaiek > Onze school > Over ons

Historie

De Montessorischool in Dordrecht is opgericht in 1928. Samen met de partners voor buitenschoolse opvang, voorschool en dagopvang vormen wij het Kindcentrum Mozaïek. Sinds 2014 zijn we gehuisvest in een prachtig nieuw gebouw
In het kindcentrum wordt gewerkt volgens de ideeën van Maria Montessori, een Italiaanse arts en pedagoog, die zich levenslang inzette voor het recht op onderwijs en opvoeding, gericht op een volledige vrije ontplooiing voor elk kind. Kernpunten van haar visie zijn:
De eerste levensjaren van het kind zijn van het grootste belang. Alle ontwikkelingen vinden plaats in een wisselwerking met de omgeving waarin het kind opgroeit.
De omgeving prikkelt, deze prikkels moeten positief zijn, maar ook veilig, liefdevol en interessant. Zo kan het kind de wereld ontdekken.
Om tot een optimale ontwikkeling te komen hebben kinderen uitdagingen nodig die een appel doen op inzet, verantwoordelijkheidsgevoel en creativiteit.
Daarnaast hebben kinderen behoefte aan gezonde voeding, frisse lucht en een afwisseling tussen inspanning en ontspanning.
Maria Montessori was van mening dat kinderen van nature een drang hebben om te verkennen en experimenteren. Het kind wil groot worden! Haar credo: Help mij het zelf te doen omvat de kern van het montessori onderwijs en de montessori opvoeding.
We moeten het kind de nodige hulp bieden, waardoor het zich kan ontwikkelen tot een zelfstandige persoonlijkheid, die verantwoordelijkheid kan en wil dragen voor zichzelf, zijn omgeving en de samenleving waarvan hij deel uitmaakt. De volwassenen helpen kinderen om zich te ontwikkelen.