Nestas - Mozaiek > Onze school > Visie en identiteit

Visie en identiteit

Mozaïek wil een centrum zijn waar kinderen zich welkom en prettig voelen. Zij streeft ernaar een eigentijdse uitwerking te geven aan de inzichten over opvoeding en onderwijs van Maria Montessori.

* Mozaïek heeft oog voor het individuele kind
* Mozaïek biedt kinderen een veilige, vertrouwde en goed voorbereide omgeving
* Mozaïek biedt ieder kind de gelegenheid om zijn/ haar talenten te ontdekken. Daarom laten we ieder kind kennismaken met         allerhande materialen en leerstof en laten we het kind vaardigheden ontdekken waarmee hij/ zij zichzelf kan ontplooien.
* In Mozaïek kunnen kinderen samen werken, spelen en leren.
* In Mozaïek leren kinderen zich ontwikkelen tot zelfstandige, verantwoordelijke en kritische burgers
* In Mozaïek leren kinderen leren doorzetten en barrières doorbreken
* In Mozaïek worden kinderen uitgedaagd, zodat ze trots op zichzelf kunnen zijn.
* Totaalontwikkeling voor ieder kind

Montessorionderwijs- en opvoeding: we doen het samen met ouders.
De visie van Maria Montessori beschrijft zowel het onderwijs als de opvoeding. In ons centrum proberen we met elkaar, leerkrachten en ouders, om het onderwijs en de opvoeding op elkaar aan te laten sluiten. Een goede relatie tussen school en thuis is onontbeerlijk voor de ontwikkeling van ieder kind